Khuyến mãi mới nhất

tháng 9.2018

  1. Gói F6 (22 Mb): 165.000/Tháng:

         Phí hòa mạng : 440.000đ , trang bị modem wifi 4 port

         Trả trước 6 tháng miễn phí hòa mạng, trả trước 12 tháng miễn phí hòa mạng tặng 1 tháng cước.

  1. Gói F5 (27 Mb): 175.000/Tháng:

         Phí hòa mạng : 330.000đ , trang bị modem wifi 4 port

         Trả trước 6 tháng miễn phí hòa mạng, trả trước 12 tháng miễn phí hòa mạng tặng 1 tháng cước.

  1. Gói F4 (35 Mb): 190.000/Tháng:

         Phí hòa mạng : 220.000đ , trang bị modem wifi 4 port

         Trả trước 6 tháng miễn phí hòa mạng, trả trước 12 tháng miễn phí hòa mạng tặng 1 tháng cước.

  1. Gói F3 (45 Mb): 240.000/Tháng:

         Phí hòa mạng : 220.000đ , trang bị modem wifi 4 port

         Trả trước 6 tháng miễn phí hòa mạng, trả trước 12 tháng miễn phí hòa mạng tặng 1 tháng cước.

  1. Gói F2 (55Mb): 400.000/Tháng:

         Phí hòa mạng : 400.000đ , trang bị modem Acher C2

         Trả trước 6 tháng miễn phí hòa mạng, trả trước 12 tháng miễn phí hòa mạng tặng 1 tháng cước.